Νέες προσθήκες

Οι νέες προσθήκες αφορούν τόσο τη λειτουργικότητα του λογισμικού, όσο και την εμφάνιση.

Όσον αφορά τη λειτουργικότητα, διαφοροποιήθηκαν οι παρακάτω ενότητες:

  • Ο επεξεργαστής του μοντέλου εδάφους πλέον είναι ο ίδιος που χρησιμοποιείτε στο ΕΔΑΦΟΣ 3, παρέχοντας πολύ μεγάλη λειτουργικότητα, ευχρηστία, και ταχύτητα.
  • Η μετατροπή συντεταγμένων και σχεδίων περιλαμβάνει περισσότερα συστήματα. Συνολικά οι μετατροπές εκτελούνται μεταξύ των: ΕΓΣΑ'87, Hatt, TM3°, Θεσσαλονίκης και WGS84 γεωκεντρικές.
  • Η εισαγωγή αρχείων συντεταγμένων εμπλουτίστηκε με νέα format.

 ...ενω προστέθηκαν:

  • Γεωαναφορά εικόνας raster στο CAD με χρήση World File.
  • Εξαγωγή World File από ήδη γεωαναφερμένη εικόνα.
  • Εισαγωγή και αυτόματη γεωαναφορά εικόνων από το Google Earth
  • Εισαγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους από το Google Earth.

Η συνολική εικόνα του λογισμικού άλλαξε. Το γραφικό περιβάλλον ανανεώθηκε. Εργαστείτε με Ribbon και TaskBars και απολαύστε τη φρεσκάδα της νέας τεχνολογίας.