Σεμινάρια

Τα σεμινάρια εκτελούνται βάσει ζήτησης είτε σε χώρο επιλογής της εταιρείας μας είτε στην έδρα σας, και αναφέρονται πάντα σε ολιγομελής ομάδες έως πέντε ατόμων. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα για μεγαλύτερες ομάδες αναλόγως του αντικειμένου που θα επιλεγεί.

Τα σεμινάρια έχουν καθαρά επιμορφωτικό χαρακτήρα και δεν συνοδεύονται από επίσημη βεβαίωση παρακολούθησης. Έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τεχνική κατάρτιση του εκπαιδευόμενου, την επίλυση εργασιακών προβλημάτων και την προώθηση σε νέες τεχνολογίες.

Το αντικείμενο διαδασκαλίας μπορεί να τροποποιηθεί με γνώμονα τις ανάγκες του πελάτη, εφόσον το τελικό πρόγραμμα σεμιναρίου έχει λογική δομή και μπορεί να εκτελεστεί αβίαστα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας από την καρτέλα επικοινωνίας.