Υλικό_0

Υλικό

Το τμήμα αυτό είναι υπό κατασκευή. Εδώ θα αναρτάται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μπορείτε να μεταφορτώσετε. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει:

  • Πρότυπα projects
  • Τμήματα κώδικα / αλγόριθμους κοινής χρήσης
  • Ενημέρωση σε νέες τεχνολογίες (.ΝΕΤ, Java)
  • Βοηθήματα εκμάθησης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών
  • Διδακτικό υλικό

Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ξανά.