ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ_0

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο προσβλέπει στην ανάλυση αλγορίθμων σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα ωθεί τον εκπαιδευόμενο να διαχειριστεί το πρόβλημα από τη σκοπιά της ανάλυσής του, της διαίρεσης σε τμήματα, της αποκέντρωσής του και τελικώς της σύνθεσής του μέχρι την επιθυμητή λύση.

Δεν απαιτείται γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού, ωστόσο είναι προτιμότερο να υπάρχει σχετικό υπόβαθρο.

Σχετικές έννοιες: διάγραμμα ροής, λογικές αποφάσεις, προσδοκώμενος χρόνος εκτέλεσης, φορέας εκτέλεσης.